Hapert hartje Kempen

Gezond ondernemersklimaat

Het midden - en kleinbedrijf is de motor van de economie. Die positie is niet onbedreigd. Integendeel! Overheidsmaatregelen, slechte bereikbaarheid, criminaliteit en gebrek aan goed personeel zetten die positie onder druk. Samen met u kunnen wij die positie verbeteren. Ondernemersvereniging MKB Hapert maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat.

Samen sterker

Wij zorgen ervoor dat de politiek uw belangen laat meewegen als zij besluiten neemt die u raken. Wij voeren een stevige lobby voor u bij, lokaal, regionaal en provinciaal bestuur. En er wordt naar ons geluisterd! Ons motto is: samen staan ondernemers sterker. Wat u als ondernemer alleen niet voor elkaar krijgt, lukt ons samen vaak wel. Bovendien heeft MKB Hapert een netwerk waar u uw voordeel mee
kunt doen. Wij hebben frequent contact met bestuurders, organisaties en instellingen waar u ook mee te maken heeft of kunt krijgen.

Dienstverlening op maat

Ondernemersvereniging MKB Hapert signaleert problemen en lost ze op. Zelfstandig of samen met anderen. Verder zorgen wij ervoor dat u op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. U kunt met al uw ondernemersvragen bij ons terecht. Wat dacht u b.v. van MKB-subsidies en personeel-advisering? Verder kunt u deelnemen aan onze business-to-business netwerken voor contacten en contracten die goed zijn voor uw zaak.